fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zanim wypełnisz dokumenty, upewnij się, czy dane są poprawne

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Jeśli wskutek podania przez pracodawcę nieprawdziwych danych w treści świadectwa pracy pracownik otrzymał zawyżone świadczenie z ubezpieczeń społecznych, to ZUS może dochodzić zwrotu nienależnie pobranych przez podwładnego kwot bezpośrednio od pracodawcy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać od osoby, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, zwrotu tego świadczenia na zasadach określonych w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E300734AF0DDEA9375BB57C88D11239E?id=184677]ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[/link] lub w przepisach regulujących prawo do określonych świadczeń, np. do rent lub emerytur.[srodtytul]Niepoprawne informacje...[/srodtytul]Jeżeli jednak pobranie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny podmiot (art. 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).[b]Jeśli więc np. pracodawca podał nieprawdziwe dane w dokumentach dotyczących swego pracownika i miały one bezpośredni wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA