Nawet angaż testujący nowego pracownika da się wypowiedzieć

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Umowa na okres próbny powinna trwać zasadniczo przez czas, na jaki została zawarta. Jednak możliwe jest także wcześniejsze jej rozwiązanie przez każdą ze stron za wypowiedzeniem
Możliwość rozwiązania umowy zawartej na okres próbny za wypowiedzeniem przewiduje wprost art. 30 § 2 k.p., w myśl którego umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.[srodtytul]Ile to trwa[/srodtytul]Okresy wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynoszą :- trzy dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni,- tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie,- dwa tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi trzy miesiące.Tak więc przepis art. 34 k.p. wprowadza zasadę, że im dłuższy jest okres, na jaki zawarto umowę, tym dłuższy powinien być też okres wypowiedzenia tej umowy. Długość okresów wypowiedzenia nie może być zmieniona jednostronnie przez pracodawcę. Natomiast wydaje się, że brak jest przeszkód, aby strony w razie złożenia już wypowiedzenia ustaliły wcześniejszy od wskazanego w art. 34 k.p. termin rozwiązania umowy o pracę. Na dopu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL