fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpłatne udostępnienie telefonów menedżerom nie jest usługą

ROL
Opodatkowaniu VAT jako usługi podlegają tylko takie świadczenia, które ze względu na cel i przedmiot dają się wyodrębnić jako samodzielne zdarzenia prawne. O opodatkowaniu można mówić, gdy świadczenia te skierowane są na zewnątrz i nie służą prowadzonej działalności
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 30 kwietnia 2009 r., I SA/Bk 152/09[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Organy podatkowe zakwestionowały spółce akcyjnej rozliczenie VAT za kwiecień 2006 r. W ich ocenie spółka błędnie rozliczyła podatek związany z odpłatnym udostępnianiem osobom niebędącym jej pracownikami do używania telefonów komórkowych oraz ponoszeniem kosztów ich podróży służbowych.Zdaniem organów świadczenia te stanowiły element zapłaty za usługi wykonywane przez te podmioty na rzecz spółki na podstawie zawartych umów o zarządzanie, o usługi handlowe i marketingowe oraz o świadczenie usług doradztwa w zakresie sprzedaży towarów.Spółka nie zgodziła się z tą interpretacją. Wskazywała, że zawarła z usługodawcami kompleksowe umowy, których przedmiotem jest współdziałanie stron mające na celu systematyczne zwiększenie jej obrotów oraz wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów i dotarcie do jak największej liczby odbiorców na t...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA