Od pieniędzy zwróconych biegłemu nie ma PIT

Nadwyżka zwracanych przez sąd świadczeń ponad określone limity jest dla biegłego przychodem z działalności wykonywanej osobiście
Fotorzepa
Zwrócone biegłemu przez sąd koszty przejazdu ponoszone przy wydaniu opinii sądowej mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego
[b]Zdecydowała tak Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 16 lutego 2009 r. (IBPBII/1/415-92/08/MK).[/b] Jej zdaniem jednak na innej podstawie niż określona we wniosku o wydanie interpretacji.[srodtytul]Diety i inne należności[/srodtytul]O jakie zwolnienie chodzi? Mowa o art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw.Zgodnie z dekretem o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym biegłemu powołanemu poza miejscowość jego zamieszkania służy prawo do diet oraz do zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.Diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów przyznaje się biegłemu w wysokości i na zasadach obowiązujących dla sędziów w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym.Sędziemu przysługuje zwrot...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL