fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Dzierżawa placu bez przetargu

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Czy rada gminy może dowolnie podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym placu użytkowego (targowisko) na czas nieokreślony?
[b]Nie[/b] Zgodnie z brzmieniem art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 tego artykułu, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. W ust. 2 i 3 są wymienione przypadki, kiedy nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej lub kiedy może być zwolniona z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
Stosownie do art. 37 ust. 4 tej ustawy przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Wojewoda albo odpowiednio rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony jest wymagany przetarg, chyba że rada wyrazi zgodę na odstąpienie od tego trybu. Do odstąpienia jest jednak konieczne odpowiednie stosowanie ust. 1 tego artykułu. Przepis ten stanowi natomiast, że nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, które przewidują przypadki drogi bezprzetargowej. Odpowiednie stosowanie ust. 1 do umów, o których mowa w art. 37 ust. 4, oznacza, że wyrażenie zgody na zawieranie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony może się odbyć przy odpowiednim zastosowaniu również ust. 2 i 3. [b]Taką interpretację potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 października 2008 r.[/b], w którym stwierdził, że przy wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku bezprzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy powyżej lat trzech będzie miał odpowiednie zastosowanie ust. 2 i 3 powołanego art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami [b](I OSK 558/08)[/b].
[i]Podstawa prawna:
– art. 37 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4F3BDF002315DAD559C86C2FEB7E900A?id=175872]ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA