fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Przekazanie kompetencji jest zgodne z konstytucją

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Samorządy województw będą miały prawo tworzyć parki krajobrazowe. Uznał tak wczoraj Trybunał Konstytucyjny
[b]Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie orzekł wczoraj (13 maja 2009 r.), że przeniesienie kompetencji w tej dziedzinie z urzędów wojewodów do sejmików województw nie narusza konstytucji (sygn. Kp 2/09).[/b]
Trybunał rozpatrywał wniosek prezydenta dotyczący jednego z przepisów uchwalonej w styczniu 2009 r. tzw. ustawy kompetencyjnej. Przenosi ona wiele uprawnień należących do wojewody do kompetencji samorządów. Wśród nich jest upoważnienie do tworzenia parków krajobrazowych chroniących obszary wartościowe przyrodniczo, historycznie i kulturowo. Utworzenie parku łączy się z zakazem prowadzenia na jego terenie określonej działalności (np. inwestycji oddziałujących znacząco na środowisko).
Przepis ten prezydent zaskarżył, zanim jeszcze podpisał ustawę. Jego zdaniem przekazanie prawa do zakładania parków krajobrazowych w gestię samorządu było niezgodne z art. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4297D7FAE5764D9443C6BC572BF9D10A?id=77990]konstytucji[/link]. Głosi on m.in., że Rzeczpospolita zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Według prezydenta tej ochrony nie gwarantuje wystarczająco warunek uzgodnienia projektu uchwały sejmiku w sprawie utworzenia parku z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, który jest wyspecjalizowanym organem administracji. W ustawie nie ma bowiem obowiązku uzgadniania z tymże dyrektorem zakresu zakazów wprowadzanych na terenie parku.
Prezydent argumentował, że ochrona środowiska, które jest dobrem ogólnonarodowym, nie może należeć do władz lokalnych. Grozi to bowiem łagodzeniem zakazów chroniących przyrodę pod presją interesów społeczności.
Trybunał nie podzielił jego wątpliwości.
– Nie sposób przyjąć, że nowa regulacja nie zapewni ochrony środowiska. Ani utworzenie, ani likwidacja parku nie jest możliwa bez zgody regionalnego dyrektora – uzasadniał werdykt sędzia Mirosław Wyrzykowski. – Przyjęte rozwiązanie mieści się zaś w granicach swobody ustawodawczej.
Ustawa miała zacząć obowiązywać 1 kwietnia. Jak stwierdził sędzia Wyrzykowski, problem optymalnego określenia terminu jej wejścia w życie muszą wspólnie rozwiązać organy państwa odpowiedzialne za legislację.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA