Użytki rolne zajęte na działalność gospodarczą

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
Użytki rolne, grunty zakrzewione i zadrzewione zajmowane przez stację narciarską, znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy, są opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako grunty zajęte na prowadzoną działalność gospodarczą. I to niezależnie od tego, czy działalność ta jest dochodowa czy sezonowa, i jak nieruchomość jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów
[b]Tak orzekł WSA w Rzeszowie 2 kwietnia 2009 r. (I SA/ Rz 20/09).[/b]Organy podatkowe uznały, że podatnik (gminna jednostka organizacyjna) wadliwe złożył deklarację na podatek od nieruchomości. Orzekły, że część nieruchomości (stacja narciarska), związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą i wymierzyły na nowo podatek, według wyższej stawki. Ponadto stwierdziły, że opodatkowane są także użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy zajęte na prowadzoną działalność w formie wyciągu narciarskiego. Podatnik złożył odwołanie, a ponieważ nie zostało uwzględnione, wniósł skargę do WSA. Zarzucał w niej, że organy błędnie uznały za działalność gospodarczą prowadzenie wyciągu. Twierdził, że jako placówka gminy nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej, poza tym jego działalność ma charakter sezonowy.Sąd oddalił skargę, uzasadniając, że grunty znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy są...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL