fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzeba podzielić łączną cenę za grunt i budynek

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
Przedsiębiorca kupił pawilon handlowy wraz z gruntem za określoną kwotę. Akt notarialny nie wyszczególnia wartości gruntu i wartości pawilonu. Podana została kwota łączna. Jak postąpić, aby do ewidencji środków trwałych wpisać tę nieruchomość i mieć możliwość amortyzowania pawilonu handlowego (grunt amortyzacji nie podlega)?
Można próbować podpisać ze sprzedającym aneks do umowy sprzedaży określający cenę gruntu oraz cenę budynku w ramach łącznej ceny sprzedaży.Jeśli się tego nie zrobi, należałoby podzielić zapłaconą cenę na grunt i budynek, stosownie do ich proporcjonalnej wartości rynkowej.Zgodnie z art. 22c pkt 1 ustawy o PIT grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów nie podlegają amortyzacji.Należy zatem odrębnie określić wartość początkową łącznie zakupionych budynku (pawilonu) i gruntu, tak aby można było przyjąć oba te składniki do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i rozpocząć amortyzowanie zakupionego budynku (pawilonu).Wartością początkową zakupionych środków trwałych jest ich cena nabycia. Tak wynika z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Przez cenę nabycia – zgodnie z art. 22g ust. 3 – rozumie się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub war...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA