fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można odliczyć VAT od wydatków na emisję akcji

Wydatki związane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału poprzez emisję akcji są kosztami uzyskania przychodu dającymi prawo do odzyskania różnicy między podatkiem naliczonym a należnym
[b]Tak orzekł WSA w Krakowie 2 kwietnia 2009 r. (I SA/Kr 1436/08).[/b]Spółka zwróciła się do organu podatkowego o interpretację, czy może odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki związane z emisją akcji.Jej zdaniem ma do tego prawo. Emisja akcji jest zdarzeniem prawnym nieobjętym VAT, jednak między poniesionymi wydatkami i uzyskaniem środków finansowych z emisji zachodzi bezpośredni związek. Zatem wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji wpływają na uzyskiwane przychody. [b]Stanowisko to potwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 26 maja 2005 r. (C-465/03)[/b]. Trybunał uznał, że istnieje prawo do odliczenia całego VAT od wydatków związanych z emisją akcji, o ile wszystkie czynności są opodatkowane i koszty uzyskanych świadczeń są częścią kosztów ogólnych danej spółki.Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Stwierdził, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysł...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA