fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Do zwracanej kwoty doliczamy odsetki

Stwierdziłam błąd w dokumentach SOD za styczeń, zrobiłam korektę, z której wynikała kwota do zwrotu do PFRON. Czy od stycznia 2009 r. trzeba doliczać odsetki od kwoty zwrotu?
[b]Tak.[/b] Od 1 stycznia 2009 r. środki funduszu podlegają zwrotowi w kwocie pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Tak wynika z art. 49e ust. 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=13880B5BACE84D1415A70D3157D90C20?id=257066] ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.)[/link].Dlatego teraz dokonując zwrotu kwoty nienależnie uzyskanego dofinansowania, czytelniczka powinna doliczyć odsetki. Nalicza je od tej kwoty, począwszy od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, czyli od 26 marca 2009 r. 10,5 proc. w skali roku. Nie powinna czekać, aż dostanie wezwanie z PFRON, bo jeżeli wystąpi kwota zaległości powyżej 100 zł, będzie miała zaległość w PFRON i zostanie wstrzymane bieżące dofinansowanie.Odsetek nie nali...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA