fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 60 z 15 kwietnia 2009

[b]Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów [/b](poz. 490 – 493), cztery z 9 kwietnia, w sprawie:
- określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa,
- wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej (zmiana); te dwa weszły w życie 15 kwietnia,
- wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców,
- postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej; oba 30 kwietnia.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 494 – 497):
[b]- edukacji narodowej[/b] z 3 kwietnia w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej; 15 kwietnia,
[b]- finansów[/b] z 3 kwietnia w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich; 30 kwietnia,
[b]- infrastruktury[/b] z 1 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; 30 kwietnia,
[b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 1 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 30 kwietnia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA