fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 16 kwietnia 2009

[srodtytul]KRAJOWY REJESTR KARNY[/srodtytul]
- znowelizowana 12 lutego ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym poszerzyła zakres zadań biura informacyjnego, w związku z czym wzbogaciła się też treść karty rejestracyjnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306608]DzU nr 53, poz. 432[/link])
[srodtytul]SĄDY ADMINISTRACYJNE[/srodtytul]
- tego samego dnia został zmieniony art. 73 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczący doręczeń pism sądowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306618]DzU nr 53, poz. 433[/link])
[srodtytul]SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH[/srodtytul]
- prezes Rady Ministrów wskazał zakres zadań sekretariatu centralnego i sekretariatów regionalnych w ramach krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) oraz sposób ich wykonywania ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306610]DzU nr 53, poz. 436[/link])
[srodtytul]BROŃ, MATERIAŁY WYBUCHOWE[/srodtytul]
- minister gospodarki podał nowy wykaz instytucji – jest ich dziesięć – wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306616]DzU nr 53, poz. 437[/link])
[srodtytul]RUCH LOTNICZY[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306602]DzU nr 53, poz. 438[/link])
[srodtytul]SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE[/srodtytul]
- minister zdrowia określił: sposób oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; szczególny sposób oznakowania niektórych preparatów chemicznych; informacje, które powinien zawierać wniosek do inspektora do spraw substancji i preparatów chemicznych o uzyskanie zgody na zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306605]DzU nr 53, poz. 439[/link])
[srodtytul]LOTNICTWO: EUROCONTROL[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra infrastruktury o konieczności stosowania wymagań EUROCONTROL dotyczących przepisów systemu opłat trasowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308005]DzU nr 61, poz. 500[/link])
[srodtytul]PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH[/srodtytul]
- minister pracy i polityki społecznej określił warunki, sposób i tryb przygotowania zawodowego dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na ten cel i inne związane z tym kwestie ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308012]DzU nr 61, poz. 502[/link])
[srodtytul]ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego na temat udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski wschodniej” 2007 – 2013 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308002]DzU nr 61, poz. 503[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA