fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 34 z 4 marca 2009

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów [/b](poz. 264 – 266), trzy z 17 lutego, w sprawie:
- szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa; wejdzie w życie 19 marca, - analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej; 12 marca,
- wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (zmiana); 19 marca. [b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów [/b](poz. 267) z 3 marca w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009; weszło w życie 4 marca, ale jego przepisy stosuje się od 1 marca. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 268 – 272): - [b]infrastruktury[/b], dwa z 19 lutego, w sprawie: – wzoru formularza zgłoszenia wstępnego, – programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego; oba 19 marca, - [b]rolnictwa i rozwoju wsi [/b]z 12 lutego w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji; 19 marca, - [b]rozwoju regionalnego [/b]z 18 lutego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowania terenów inwestycyjnych w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”; 4 marca, - [b]Skarbu Państwa[/b] z 18 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 12 marca. Zobacz [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=303264]treść DzU nr 34[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA