fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustalamy stan zatrudnienia

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Jakich pracowników nie można wliczać do stanu zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych przy wyliczaniu poz. 34, 35 oraz 36 i 37 wniosku Wn-D? Czy jeżeli pracownik pełnosprawny jest na urlopie bezpłatnym udzielonym na jego pisemny wniosek, może zostać uwzględniony w wyliczeniach?
[b]Tak.[/b] Pracownik pełnosprawny, który przebywa na urlopie bezpłatnym, udzielonym na podstawie art. 174 lub 1741 k. p., będzie wliczany do stanu zatrudnienia ogółem, niezależnie od długości trwania tego urlopu. Pominięty zostanie natomiast pełnosprawny zatrudniony, który korzysta z tego typu urlopu na podstawie innych ustaw.Aby określić stan zatrudnienia i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, musimy sięgnąć do art. 21 ust. 1 i 5 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.)[/link].Przepisy te przewidują, że przy wyliczeniach uwzględniamy pracowników w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy, tzn. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Stosownie do ust. 5 nie wliczamy jednak – jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne – os...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA