fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odsetki nie będą kosztem u pożyczającego wspólnika

ROL
Wypłacone przez spółkę jawną odsetki nie mogą być kosztem uzyskania przychodów dla wspólnika-pożyczkodawcy. Nie ma natomiast przeszkód, aby zostały zaliczone do kosztów przez pozostałych wspólników
Zaliczą oni odsetki do kosztów w takiej części, w jakiej posiadają prawo do udziału w zysku spółki.[b]Wynika to z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2009 r. (IPPB1/415-1304/08-2/AG)[/b].Podatniczka jest wspólnikiem spółki jawnej. Zamierza udzielić spółce pożyczki z przeznaczeniem na jej działalność gospodarczą. Pożyczka będzie oprocentowana na zasadach rynkowych. Zastanawiała się, czy odsetki od pożyczki zapłacone przez spółkę jawną jej wspólnikowi będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodów dla wszystkich wspólników tej spółki.[srodtytul]Nie spółka, lecz wspólnik[/srodtytul]Izba skarbowa wyjaśniła, że podatnikiem – w myśl art. 7 § 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] – jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. W przypadku zatem prowadzenia działalności gospoda...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA