fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Spółdzielnie nie mogą wstrzymywać wykupów

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Renata Krupa-Dąbrowska
Korzystne dla lokatorów zasady przekształceń obowiązują jeszcze przez rok i spółdzielnie muszą je stosować – wynika z uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego
Wiele spółdzielni mieszkaniowych wstrzymało wykup lokali lokatorskich i własnościowych na pełną własność, m.in. SM Nova w Jastrzębiu-Zdroju, BSM Sandomierz, Koszalińska SM Przylesie. To właśnie efekt [link=https://grafik.rp.pl/grafika2/264165]wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia (sygn. akt P 16/08)[/link]. Zakwestionował on m.in. zgodność z ustawą zasadniczą przepisów dotyczących przekształceń mieszkań lokatorskich, własnościowych i tych wynajmowanych. Utratę ważności tych przepisów sędziowie odroczyli do 30 grudnia 2009 r.
– Czekamy na uzasadnienie wyroku, dopiero teraz zadecydujemy, czy dalej przekształcamy – podkreślał Władysław Dydo, prezes z SM Nova.
[srodtytul]Muszą przekształcać[/srodtytul]
Uzasadnienie ma, bagatela, przeszło 100 stron. Wynika z niego jasno, że TK nieprzypadkowo odroczył utratę mocy tych przepisów o rok. Przepisy – czytamy w uzasadnieniu – funkcjonowały 17 miesięcy i w tym czasie stosowane były w sposób powszechny, w kilkuset tysiącach spraw osób, które wystąpiły do spółdzielni z żądaniem zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu. Sprawy te wciąż znajdują się na różnych etapach i tylko część z nich została definitywnie zakończona. TK nie może więc podważać zasady ochrony zaufania obywateli do państwa. Z dnia na dzień nie mogą przestać obowiązywać przepisy o wykupie, które mają zastosowanie do tysięcy spraw. Usunięcie ich z obrotu musi więc być poprzedzone okresem dostosowawczym pozwalającym na przygotowanie noweli ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a samym spółdzielniom umożliwić przeprowadzenie wykupu na rzecz chętnych mieszkańców.
– Po wyroku TK pojawiła się kolejna fala nowych wniosków w spółdzielniach o przekształcenie – przyznaje dr Ryszard Jajszczyk, dyrektor biura Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (ZRSM RP).
[srodtytul]Sędziowie utrudniają zmiany [/srodtytul]
TK jednak sam sobie zaprzecza. Z jednej strony bowiem mówi, że daje czas na przygotowanie nowych przepisów. Z drugiej – nie kwapi się, aby rozpatrzyć wniosek posłów Lewicy dotyczący wielu innych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie da się przygotować nowych zasad wykupu bez wcześniejszego rozpatrzenia tego wniosku. Podważa on m.in. wykup mieszkań zakładowych przez najemców albo przeniesienie na własność udziałów w gruncie. TK nie umieścił go jeszcze na wokandzie.
[srodtytul]Pozwą Skarb Państwa[/srodtytul]
[b]Uzasadnienie wyroku milczy o odszkodowaniach od Skarbu Państwa za szkody, które w opinii prezesów spowodowało ustanawianie własności lokali za niewielkie kwoty.[/b] Wcześniej do spółdzielni wpływało za wykup średnio po kilkanaście tysięcy złotych od lokalu. Problem w tym, że przekształcenia będą możliwe jeszcze prawie przez rok, do 30 grudnia 2009 r. Przez to dochodzenie odszkodowań będzie poważnie utrudnione (patrz ramka). ZRSM RP sugeruje, żeby spółdzielnie działały ostrożnie i np. występowały z pozwami o odszkodowanie za jedno mieszkanie. Wtedy w razie przegranej nie poniosą wysokich kosztów sądowych. Wygrana pozwoli im tą samą metodą wywalczyć odszkodowania za pozostałe tanio wykupione przez lokatorów mieszkania.
[ramka][b]Trudna droga do odszkodowań[/b]
- Podstawą dochodzenia roszczeń odszkodowawczych może być art. 417[sup]1 [/sup]kodeksu cywilnego. Przewiduje on, że jeśli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, to jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu niezgodności z konstytucją tego aktu we właściwym postępowaniu.
- Odszkodowań dochodzi się w sądach, ale dotychczasowe orzecznictwo jest tu przeszkodą. [b]W uchwale z 7 grudnia 2007 r. (sygn. III CZP 125/07) Sąd Najwyższy uznał, że Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wydanie aktu prawnego, gdy jego przepisy – pomimo stwierdzenia ich sprzeczności z konstytucją – nadal czasowo obowiązywały.[/b]
- Przeszkodą mogą być też koszty sądowe – wpis wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu, dochodzą do tego wydatki na obsługę prawną i – ewentualnie – zwrot kosztów procesu zwycięzcy.[/ramka]
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora
[mail=m.kosiarski@rp.pl]m.kosiarski@rp.pl[/mail][/i]
[i]Zobacz też [link=https://grafik.rp.pl/grafika2/264164]opinię Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury w sprawie skutków orzeczenia TK dla spółdzielni mieszkaniowych[/link] [/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA