fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zgadzając się na potrącenie długu nie musimy wcale uznawać roszczenia

ROL
Zgłoszenie przez pozwanego zarzutu potrącenia z kwotą żądaną od niego przez powoda, nie oznacza, że pozwany uznaje żądanie powoda za uzasadnione
Takie jednoznaczne stanowisko zajął w tej kwestii [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 2008 r. (sygn. V CSK 169/08).[/b]Późniejszych adwersarzy: gminę Brzeg i spółkę z o.o. Energetyka Cieplna Opolszczyzny łączyła umowa z 1998 r. o świadczenie usług ciepłowniczych zawarta na 5 lat ( do 1 maja 2003 r. ) z możliwością jej przedłużenia. Na jej podstawie Gmina użyczyła spółce do korzystania wskazaną sieć ciepłowniczą.W 2002 r. gmina zawiadomiła spółkę, że nie jest zainteresowana przedłużeniem tej umowy. Utworzyła bowiem własną spółkę, która miała przejąć sieć i świadczenie usług ciepłowniczych. Mimo zakończenia umowy spółka akcyjna odmówiła wydania sieci, uzależniając to od zwrotu nakładów, i nadal świadczyła swe usługi. Sprawa wniesione przez gminę przeciwko spółce o wydanie sieci zakończyła się wygraną gminy.Z kolei spółka wniosła przeciwko swej byłej kontrahentce sprawę o zwrot nakładów (tej sprawy dotyczy wskazany wy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA