fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 217 z 8 grudnia 2008

[b]Ustawa[/b] (poz. 1381) z 23 października o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych; wejdzie w życie 8 stycznia 2009 r.
[b]Umowy międzynarodowe [/b](poz. 1382 – 1385):
- umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie 6 września 2007 r.
- umowa między rządem RP a rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Moskwie 8 lutego 2008 r.
- oświadczenia rządowe z 17 i 18 października 2008 r., że wskazane umowy weszły w życie (kolejno): 1 września 2008 r. i 5 sierpnia 2008 r.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1386 – 1388):
- [b]finansów[/b] z 26 listopada i 2 grudnia zmieniające rozporządzenia w sprawie:
– zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych,
– stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego; oba 23 grudnia
- [b]zdrowia[/b] z 27 listopada w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt; 8 grudnia.
[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=291827]Zobacz treść Dz.U. nr 217[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA