fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Co do zasady pieniądze przysługują pracownikowi za pracę wykonaną. Ustawodawca uznał jednak, że w pewnych okolicznościach zapłata należy się pomimo niewykonywania zadania
Pracownik, który nie wykonuje pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepis szczególny tak stanowi. Przykładowo wskazać można na art. 81 kodeksu pracy (k.p.) przyznający pracownikowi prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. Wówczas takiemu zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia.W każdym wypadku zapłata nie może być jednak niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powierzenie w tym czasie pracownikowi innej pracy powoduje obowiązek wypłaty wynagrodzenia przewidzianego za tę pracę, nie niższego jednak od wynagrodzenia obliczonego zgodnie ze wspomnianymi zasadami.[srodtytul]Szczególne zwolnienia[/srodtytul...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA