fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jest już zwolnienie dla producentów – filantropów

Czy producent żywności, który przekazuje ją na cele charytatywne, może skorzystać ze zwolnienia z VAT?
[b]Tak [/b]Producenci artykułów spożywczych, którzy darują je organizacjom pożytku publicznego, nie muszą płacić VAT. Taką zmianę wprowadziła od 1 grudnia 2008 r. nowelizacja ustawy o VAT.
[b]To korzystne rozwiązanie dla producentów żywności, tym bardziej że będzie im przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z takimi darowiznami.[/b]
Ten mechanizm budzi wprawdzie poważne wątpliwości co do zgodności z prawem wspólnotowym, nie zmienia to jednak sytuacji podatników, którzy mogą bez przeszkód korzystać z tego niewątpliwie opłacalnego dla nich rozwiązania (o ile oczywiście spełnią warunki formalne, o których mówi art. 43 ust. 1 pkt 16 i ust. 12 ustawy o VAT).
Przypomnijmy, że do końca listopada br. obowiązywał art. 29 ust. 10a ustawy o VAT, który mówił o zasadach ustalania podstawy opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu produktów spożywczych. Intencją jego wprowadzenia (obowiązywał niespełna rok) było między innymi zmniejszenie obciążenia VAT przedsiębiorców prowadzących działalność charytatywną. Mało przejrzyste brzmienie przepisu spowodowało jednak poważne kłopoty interpretacyjne.
Nowelizacja ustawy o VAT uchyliła tę regulację, a w jej uzasadnieniu możemy znaleźć wskazówki, jak należy interpretować art. 29 ust. 10, również dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku darowizn. Mianowicie [b]należy ustalić realną wartość przekazywanych towarów w momencie darowizny (hipotetyczną cenę nabycia/koszt wytworzenia), a nie odwoływać się do wartości historycznej z chwili faktycznego nabycia lub wytworzenia[/b]. Dotyczy to tych podatników, którzy nie mogą skorzystać z opisywanego zwolnienia.
[i]Rafał Zajączkowski, starszy konsultant w firmie doradczej Deloitte[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA