fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Oświadczenie nabywcy, że jest pełnoletni, nie uchroni sklepikarza przed karą

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Za sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 grozi grzywna i cofnięcie zezwolenia na handel. Czy kupujący jest pełnoletni, łatwo sprawdzić, gdy alkohol sprzedajemy w sklepie. Gorzej, gdy handlujemy przez Internet
W tym wypadku samo oświadczenie nabywcy, że jest pełnoletni, może nie wystarczyć.Zgodnie z art. 96 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185407]ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.)[/link], sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzona jest w sklepach branżowych, wydzielonych stoiskach w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni powyżej 200 mkw., a także w pozostałych placówkach samoobsługowych oraz innych placówkach handlowych, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych. Z ustawy wynika ponadto, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwe...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA