fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 215 z 4 grudnia 2008

[b]Ustawa [/b](poz. 1355) z 7 listopada o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy; wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r., ale jeden przepis 1 grudnia 2008 r.
[b]Rozporządzenia Rady Ministrów [/b](poz. 1356 – 1358), z 12 i 17 oraz dwa z 18 listopada, w sprawie:
- rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (zmiana),
- stawek opłat eksploatacyjnych,
- zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (zmiana),
- wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych (NTS) (zmiana) – wszystkie od 1 stycznia 2009 r.
[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 1360) z 27 listopada w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do spraw Uchodźców; 1 stycznia.
[b]Rozporządzenia ministrów [/b](poz. 1361 – 1366):
[b]- infrastruktury[/b], dwa z 4 listopada, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
– wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
– szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów; oba 19 grudnia,
[b]- nauki i szkolnictwa wyższego[/b] z 20 listopada w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności; 4 grudnia,
[b]- obrony narodowej[/b] z 20 listopada w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych; 1 stycznia,
[b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 21 listopada zmieniające rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych; 19 grudnia,
[b]- środowiska[/b] z 19 listopada w sprawie rodzajów wyników i pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji; 1 stycznia.
Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=291428]Dz.U. nr 215[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA