fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gminne finanse są jawne

Publiczna debata nad wykonaniem budżetu oraz publikowanie wykazów podmiotów, którym umorzono podatki, to podstawowe instrumenty kontroli nad sposobem gospodarowania pieniędzmi przez władze lokalne
Organy wykonawcze są zobligowane do informowania o realizacji budżetu. Obowiązek ten wynika z art. 14 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Informacja taka powinna być sporządzana kwartalnie i publikowana do końca miesiąca następującego po każdym kwartale. Sprawozdania powinny przedstawiać wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.[srodtytul]O wykonaniu budżetu...[/srodtytul]Przepisy ustawy nie wskazują na szczegółowość prezentowanej informacji, niemniej jednak warto się zastanowić nad celem jej sporządzania. Ma ona służyć realizacji zasady jawności finansów publicznych, a także informować zainteresowanych (nie tylko radnych, ale także mieszkańców gminy) o stopniu realizacji budżetu, którego wykonanie stanowi o zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Niektóre samorządy ograniczają się jedynie do podania zbiorczych kwot w zakresie dochodów, wydatków, deficytu lub nadwyżki, inne prezentują dane bar...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA