fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Likwidator spółki musi też odprowadzać składki do ZUS

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Likwidator spółki z o.o. odpowiada za zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych tak samo jak członek zarządu
Nie wystarczy ogłosić się likwidatorem spółki, aby uniknąć odpowiedzialności za to, że nie odprowadza się składek do ZUS należnych w trakcie przeprowadzania likwidacji spółki przewidzianej dla członków zarządu spółek kapitałowych.[b]Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2008 r. (II UK 341/07).[/b]Sąd stwierdził, że [b]odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należnych w czasie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi także były członek zarządu ustanowiony jej likwidatorem[/b].Odpowiednie regulacje zawiera art. 116 § 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link] w związku z art. 31 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184677]ustawy z 13 paź...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA