fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podwładny musi ujawnić szefowi stan majątku i prowadzone interesy

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Do obowiązków pracowników samorządowych przyjętych z powołania należy złożenie dwóch oświadczeń: o swojej sytuacji materialnej i o wykonywaniu działalności gospodarczej
W oświadczeniu dotyczącym firmy powinien dokładnie określić charakter prowadzonej działalności. Umożliwia to nam sprawdzenie, czy taka dodatkowa aktywność nie jest sprzeczna z jego obowiązkami służbowymi. Każda zmiana charakteru prowadzonej działalności gospodarczej wymaga odrębnego oświadczenia. To ostatnie składa on bowiem w ciągu 30 dni od:- zatrudnienia,- podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.Niezłożenie oświadczenia na czas powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną, a podanie w nim nieprawdy lub jej zatajenie (np. niepodanie w ogóle informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej) – karną na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego. W grę wchodzi zatem pozbawienie wolności nawet na trzy lata.Oświadczenie o stanie majątkowym pracownik ma obowiązek złożyć na żądanie osoby upoważnionej przez pracodawcę do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Przepis ten stanowi, że musi on na żądanie kierownika urzędu lub jednostki adm...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA