fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za wagary w pracy grozi sankcja finansowa

Czy pracownik, który bez usprawiedliwienia opuścił dzień pracy, może zostać za tę dniówkę pozbawiony wynagrodzenia?
[b]Tak.[/b] Za to, że pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania w niej nieobecności, szef może stosować karę upomnienia albo karę nagany. Zezwala na to art. 108 kodeksu pracy.Za nieprzestrzeganie przez podwładnego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do firmy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może też stosować karę pieniężną. Przypominamy jednak, że zarówno za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być ona wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie przewyższą dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego zatrudnionemu do wypłaty, po dokonaniu ewentual...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA