Ustawa o zwolnieniach grupowych z komentarzem

Komentarz do ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, powszechnie zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych
[b]Ujednolicony tekst ustawy z 13 marca 2003 r. powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw z[/b]:- 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm., nr 213, poz. 213, poz. 2081, nr 223, poz. 2217,- 2004 r. nr 96, poz. 959,- 2005 r. nr 62, poz. 551, - 2006 nr 79, poz. 550, nr 149, poz. 1077, - 2008 r. nr 86, poz. 525.Obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.[b]1. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,2) 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”.2...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL