Podwyżka w spółkach państwowych

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Pensje pracowników objęte negocjacyjnym systemem wzrostu wynagrodzeń będą rosły wraz z dobrymi wynikami firmy
Sejm rozpoczął prace nad przygotowanym przez posłów PiS projektem nowelizacji ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców.Przewiduje on uzależnienie wzrostu wynagrodzeń w spółkach państwowych od zysku z działalności operacyjnej, powiększonego o odpisy amortyzacyjne z majątku trwałego przedsiębiorcy. Ten system dopuszczałby więc wzrost wynagrodzeń pracowników nawet w sytuacji, w której spółka nie odnotowała realnych zysków, pod warunkiem jednak, że jej kondycja finansowa (możliwość pokrywania strat) pozwalałaby na te podwyżki.Zdaniem projektodawców ustawa w obecnym brzmieniu ogranicza poziom przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku bez względu na wyniki działalności przedsiębiorstwa. Jeden wskaźnik dla wszystkich firm objętych negocjacyjnym systemem wzrostu wynagrodzeń powoduje zachowanie dotychczasowych niskich pensji w niektórych firmach. Utrudnia to utrzymanie lub pozy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL