fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Instytut Pamięci Narodowej - konferencja naukowa

Konferencja naukowa „Twórczość obca nam klasowo. Aparat represji wobec środowisk twórczych w okresie Polski Ludowej”
Sala Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66, 10 – 12 września 2008 r. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
10 września 2008 (środa) 14.00 – 14.30 Otwarcie 14.30 – 15.10 Prof. Jerzy Eisler (OBEP IPN Warszawa), Polityka władz wobec środowisk twórczych 1945 – 1990. 15.10 – 15.35 Konrad Rokicki (OBEP IPN Warszawa), Środowiska literackie lat 50. i 60. w materiałach PZPR, ZLP, administracji państwowej i MSW: porównanie. 15.35 – 16.00 Jerzy Autuchiewicz (OBEP IPN Białystok), Służba Bezpieczeństwa w literaturze pięknej. 16.00 – 16.25 Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (OBEP IPN Wrocław), Od kary śmierci do literatury. 16.25 – 16.40 Przerwa (kawa) 16.40 – 17.05 Paweł Piotrowski (OBEP IPN Wrocław), Wizerunek Służby Bezpieczeństwa w literaturze sensacyjnej. 17.05 – 17.30 Dr Ewa Matkowska (UWr.), Jerzy Andrzejewski w systemie cenzury NRD. 17.30 – 17.55 Dr Małgorzata Ptasińska-Wójcik (BEP IPN Centrala), January Grzędziński – pisarz dwóch epok. 18.20 – 19.00 Dyskusja 11 września 2008 (czwartek) 9.00 – 9.25 Dr Sebastian Ligarski (OBEP IPN Wrocław), Twórczy donosiciele. Osobowe źródła informacji w środowiskach twórczych PRL. 9.25 – 9.50 Prof. Andrzej Chojnowski (UW), Czy Marek Piwowski pozorował współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa? 9.50 – 10.15 Prof. Stanisław Bereś (UWr.), Służba Bezpieczeństwa jako krytyk literacki. 10.15 – 10.40 Dr Agnieszka Wójtowicz (UO), Inwigilacja stażystów z krajów Europy Zachodniej w Teatrze – Laboratorium Jerzego Grotowskiego. 10.40 – 11.00 Dyskusja 11.00 – 11.15 Przerwa (kawa) 11.15 – 11.40 Dr Agnieszka Gralińska-Toborek (UŁ), Od milczenia do ironii. Wizerunek aparatu władzy w sztukach plastycznych czasów Polski Ludowej. 11.40 – 12.05 Anna Karolina Piekarska (BUiAD IPN Warszawa), Jan Pietrzak w „Tercecie”. 12.05 – 12.30 Jan Pietrzak, koreferat. 12.30 – 12.45 Dyskusja 13.30 Obiad 15.00 – 15.20 Dr Anna Idzikowska-Czubaj (UAM w Poznaniu), Rock w PRL. O paradoksach współistnienia. 15.20 – 15.45 Pokaz filmu „Nasza generacja” cz. II „Wojna z big-beatem” (reż. Jacek Sawicki). 15.45 – 16.15 Dr hab. Jacek Sawicki (BUiAD IPN Warszawa /prof. Zbigniew Zaporowski (UMCS), Ludzie i muzyka: dyskurs.Przerwa (kawa) 16.45 Panel poświęcony środowisku muzycznemu Moderacja: red. Dariusz Bugalski (Program III Polskiego Radia) + dr Tomasz Toborek (IPN Łódź). 12 września 2008 (piątek) 9.00 – 9.25 Mirosław Biełaszko (BUiAD IPN Warszawa), Muzyczne dysonanse – próby infiltracji środowisk muzyki klasycznej. 9.25 – 9.50 Paweł Knap (OBEP IPN Szczecin), Artyści z Promenady. Służba Bezpieczeństwa wobec Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu – lata ostatnie (1986 – 1989). 9.50 – 10.15 Dr hab. Krzysztof Brzechczyn (OBEP IPN Poznań), Wokół „piosenki”. Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w perspektywie bezpieki. 10.15 – 10.30 Przerwa (kawa) Prowadzenie: 10.30 – 11.00 Rafał Sierchuła (OBEP IPN Poznań), Krystyna Feldman w obiektywie bezpieki. 11.00 – 11.30 Dr hab. Piotr Zwierzchowski (UKW), Wizerunek aparatu bezpieczeństwa w polskim filmie fabularnym. 11.30 Ryszard Bugajski, koreferat. 12.10 – 12.35 Dyskusja 12.35 Zakończenie konferencji
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA