fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Instytut Pamięci Narodowej - konferencja naukowa

Konferencja naukowa „Twórczość obca nam klasowo. Aparat represji wobec środowisk twórczych w okresie Polski Ludowej”
Sala Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66, 10 – 12 września 2008 r.
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
10 września 2008 (środa)
14.00 – 14.30 Otwarcie
14.30 – 15.10 Prof. Jerzy Eisler (OBEP IPN Warszawa), Polityka władz wobec środowisk twórczych 1945 – 1990.
15.10 – 15.35 Konrad Rokicki (OBEP IPN Warszawa), Środowiska literackie lat 50. i 60. w materiałach PZPR, ZLP, administracji państwowej i MSW: porównanie.
15.35 – 16.00 Jerzy Autuchiewicz (OBEP IPN Białystok), Służba Bezpieczeństwa w literaturze pięknej.
16.00 – 16.25 Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (OBEP IPN Wrocław), Od kary śmierci do literatury.
16.25 – 16.40 Przerwa (kawa)
16.40 – 17.05 Paweł Piotrowski (OBEP IPN Wrocław), Wizerunek Służby Bezpieczeństwa w literaturze sensacyjnej.
17.05 – 17.30 Dr Ewa Matkowska (UWr.), Jerzy Andrzejewski w systemie cenzury NRD.
17.30 – 17.55 Dr Małgorzata Ptasińska-Wójcik (BEP IPN Centrala), January Grzędziński – pisarz dwóch epok.
18.20 – 19.00 Dyskusja
11 września 2008 (czwartek)
9.00 – 9.25 Dr Sebastian Ligarski (OBEP IPN Wrocław), Twórczy donosiciele. Osobowe źródła informacji w środowiskach twórczych PRL.
9.25 – 9.50 Prof. Andrzej Chojnowski (UW), Czy Marek Piwowski pozorował współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa?
9.50 – 10.15 Prof. Stanisław Bereś (UWr.), Służba Bezpieczeństwa jako krytyk literacki.
10.15 – 10.40 Dr Agnieszka Wójtowicz (UO), Inwigilacja stażystów z krajów Europy Zachodniej w Teatrze – Laboratorium Jerzego Grotowskiego.
10.40 – 11.00 Dyskusja
11.00 – 11.15 Przerwa (kawa)
11.15 – 11.40 Dr Agnieszka Gralińska-Toborek (UŁ), Od milczenia do ironii. Wizerunek aparatu władzy w sztukach plastycznych czasów Polski Ludowej.
11.40 – 12.05 Anna Karolina Piekarska (BUiAD IPN Warszawa), Jan Pietrzak w „Tercecie”.
12.05 – 12.30 Jan Pietrzak, koreferat.
12.30 – 12.45 Dyskusja
13.30 Obiad
15.00 – 15.20 Dr Anna Idzikowska-Czubaj (UAM w Poznaniu), Rock w PRL. O paradoksach współistnienia.
15.20 – 15.45 Pokaz filmu „Nasza generacja” cz. II „Wojna z big-beatem” (reż. Jacek Sawicki).
15.45 – 16.15 Dr hab. Jacek Sawicki (BUiAD IPN Warszawa /prof. Zbigniew Zaporowski (UMCS), Ludzie i muzyka: dyskurs.Przerwa (kawa)
16.45 Panel poświęcony środowisku muzycznemu
Moderacja: red. Dariusz Bugalski (Program III Polskiego Radia) + dr Tomasz Toborek (IPN Łódź).
12 września 2008 (piątek)
9.00 – 9.25 Mirosław Biełaszko (BUiAD IPN Warszawa), Muzyczne dysonanse – próby infiltracji środowisk muzyki klasycznej.
9.25 – 9.50 Paweł Knap (OBEP IPN Szczecin), Artyści z Promenady. Służba Bezpieczeństwa wobec Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu – lata ostatnie (1986 – 1989).
9.50 – 10.15 Dr hab. Krzysztof Brzechczyn (OBEP IPN Poznań), Wokół „piosenki”. Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w perspektywie bezpieki.
10.15 – 10.30 Przerwa (kawa)
Prowadzenie:
10.30 – 11.00 Rafał Sierchuła (OBEP IPN Poznań), Krystyna Feldman w obiektywie bezpieki.
11.00 – 11.30 Dr hab. Piotr Zwierzchowski (UKW), Wizerunek aparatu bezpieczeństwa w polskim filmie fabularnym.
11.30 Ryszard Bugajski, koreferat.
12.10 – 12.35 Dyskusja
12.35 Zakończenie konferencji
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA