fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

SKOK mogą nie dostać zgody na bank

www.skok.pl
Po trzech latach od złożenia wniosku KNF w piątek ma wydać decyzjęw sprawie utworzenia banku przez SKOK
– Na najbliższym posiedzeniu ta sprawa będzie rozpatrywana. Ale to, czy zapadnie decyzja, zależy od członków komisji – mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego.
Z informacji „Rz” wynika, że rekomendacja pionu nadzoru bankowego przygotowana dla członków komisji jest negatywna. – W związku z tym decyzja nie może być pozytywna. Uzasadnienie negatywnej rekomendacji liczy 30 stron. Zwykle uzasadnienie jest trzy razy krótsze – mówi osoba znająca szczegóły sprawy.
Wniosek o utworzenie Banku Oszczędnościowo-Kredytowego został złożony ponad trzy lata temu przez Kasę Krajową SKOK. Bank miałby obsługiwać kasy np. w zakresie prowadzenia rozliczeń, co uniezależniałoby je od konkurencji. SKOK już dziś oferują m.in. lokaty, pożyczki, kredyty hipoteczne.
System SKOK, do którego należy 1,7 mln Polaków, ma coraz bardziej rozbudowaną i skomplikowaną strukturę. Oprócz samych kas i towarzystw ubezpieczeniowych w jego skład wchodzą m.in. fundacja i towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
W lipcu KNF umorzyła postępowanie w sprawie wniosku SKOK Holding SARL i Kasy Krajowej SKOK o zgodę na przekroczenie 50 proc. głosów na WZA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK oraz w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie SKOK, bo oba podmioty, nie czekając na zakończenie postępowania przed KNF, zrealizowały tę transakcję.
Krytycy SKOK zarzucają, że system jest nieprzejrzysty, a ich działalność odbiega od misji.
Oszczędności zgromadzone w SKOK nie są gwarantowane przez zewnętrzną instytucję, lecz podlegają wewnętrznemu systemowi ochrony tworzonemu przez Kasę Krajową oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. To ostatnie ubezpiecza zdeponowane środki do wysokości równowartości 22,5 tys. euro. Kasa Krajowa jest podmiotem, który sprawuje kontrolę nad działalnością kas, ale to może się zmienić. Powstały dwa projekty uregulowania działalności systemu SKOK: poselski i prezydencki. Projekt poselski przewiduje m.in. uregulowanie zasad podziału nadwyżki finansowej oraz przeniesienie kompetencji nadzorczych z Kasy Krajowej do KNF.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA