fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy sąsiad może się przyłączyć do płotu

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
[b]Czy sąsiad, który kupił działkę obok mnie, przed ogrodzeniem jej może bez pytania mnie o zgodę przyłączyć się do mojego płotu? A jeżeli to zrobi (bo tak przebiega wspólna granica działek), to musi rozliczyć się za połowę ogrodzenia? Czy muszę się na to zgodzić? Jakie przepisy regulują te kwestie?[/b]
[i][b]Odpowiada Mariusz Zając, prawnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr[/b][/i]
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego budowle takie jak mury czy płoty znajdujące się na granicy pomiędzy dwiema nieruchomościami służą do wspólnego korzystania przez właścicieli obydwu nieruchomości. Powyższe uprawnienie nie jest jednak tożsame ze współwłasnością istniejących urządzeń granicznych.
W zakresie dozwolonego wspólnego korzystania przysługującego właścicielowi sąsiedniej nieruchomości mieści się uprawnienie do połączenia istniejącego płotu z pozostałą częścią ogrodzenia danej nieruchomości. Dlatego też sam fakt przyłączenia przez właściciela sąsiadującej nieruchomości ogrodzenia do istniejącego płotu nie tworzy żadnych roszczeń po stronie osoby, która poniosła koszty budowy istniejącego ogrodzenia.
Z drugiej zaś strony, jeżeli przyłączenie ogrodzenia sąsiedniej nieruchomości spowoduje uszkodzenie istniejącego ogrodzenia, np. w wyniku źle przeprowadzonych robót budowlanych, wówczas właściciel nieruchomości, który wzniósł istniejące ogrodzenie, będzie uprawniony do żądania naprawy powstałej szkody.
Posiadacze sąsiednich nieruchomości obowiązani są ponosić wspólnie koszty utrzymania urządzeń znajdujących się na granicy nieruchomości, jednakże obowiązek ten nie obejmuje partycypacji w kosztach budowy ogrodzenia, dlatego też właściciel sąsiedniej nieruchomości nie jest zobowiązany do zwrotu np. połowy kosztów budowy ogrodzenia.
Warto wiedzieć, że sąsiedzi mogą odmiennie uregulować zasady korzystania ze znajdującego się na granicy działek ogrodzenia, w tym ustalić kwestie podziałów kosztów budowy lub utrzymania ogrodzenia. Powyższe zagadnienie regulują postanowienia art. 154 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/mail].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA