fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rząd wesprze współpracę nauki i biznesu

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Minister nauki i szkolnictwa wyższego dofinansuje innowacyjne projekty realizowane przez uczelnie.
Takie wsparcie przewiduje wchodzące jutro w życie rozporządzenie w sprawie programu "Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" (DzU z 2008 r. nr 98, poz. 639).Z tej pomocy będą mogły skorzystać m.in.: jednostki naukowe, uczelnie, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii oraz parki technologiczne. Pełny katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie określono w § 2 rozporządzenia.Środki finansowe będą przyznawane po rozpatrzeniu wniosku, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu. Będą one przyjmowane dwa razy w roku w terminach do 30 czerwca lub do 30 listopada.Przepisy nie określają górnej granicy pomocy. Wskazują jednak na obowiązek wkładu własnego wnioskodawcy. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansuje maksymalnie 90 proc. kosztów projektu. Oznacza to, że co najmniej 10 proc. musi stanowić wkład własny, a podmiot występujący z wnioskiem musi wykazać, że posi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA