fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zarząd spółki z o.o. odpowiada za składki

Członkowie zarządu spółki z o.o. w razie zaległości muszą uregulować składki
Dotyczy to składek nie tylko na ubezpieczenia społeczne, ale także na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne.Taki wyrok Sądu Najwyższego zapadł 4 czerwca 2008 r. (sygn. II UZP 3/08) w sprawie trzech członków zarządu spółki z o.o. – Jana K., Zenona G. i Antoniego C., od których ZUS zażądał uregulowania niezapłaconych składek. Odmówili wzięcia na siebie odpowiedzialności za zaległe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne, powołując się na art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 6 kwietnia 2005 r. (sygn. SA/ WA263/05).Stwierdzili, że przepis ten nie zawiera wyraźnego odesłania do art. 116 ordynacji podatkowej, tak jak w wypadku art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który wyraźnie przewiduje możliwość egzekucji w tym trybie pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne (...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA