fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Służby mundurowe

Nowe przepisy o wojsku, wizach i zabawkach

Rusza długo zapowiadana profesjonalizacja armii. Wczoraj projekt ustawyw tej sprawie przyjęła Rada Ministrów
Projekt zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest pierwszym z ośmiu w przygotowanym pakiecie umożliwiającym przejście od modelu służby z poboru do służby ochotniczej. Zawiera on korzystne zmiany dla kandydatów do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej. Podniesiono bowiem górną granicę wieku przyjęcia do armii z 25 do 30 lat i złagodzono rygory dotyczące wykształcenia.
Obecnie trzeba się legitymować wykształceniem ponadgimnazjalnym. Po zmianach ma wystarczyć jedynie gimnazjalne. Projekt poszerza ponadto możliwości ochotniczego odbywania zasadniczej służby wojskowej przez poborowych studentów i absolwentów szkół wyższych.
Szykują się także zmiany w prawie konsumenckim. Od 21 lipca br. na opakowaniach zabawek magnetycznych producenci będą musieli umieścić informację, że towar zawiera części magnetyczne. Bez takich oznaczeń nie będzie można ani sprowadzać, ani sprzedawać takich zabawek. Te, które są dostępne na rynku, a do których nie dołączono informacji ostrzegawczych, handlowcy będą musieli wycofać. Dokument regulujący tę kwestię to rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych. Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach zawiera rozwiązania, które umożliwią im podróżowanie na zasadzie małego ruchu granicznego. Chodzi o obywateli państw sąsiadujących z Polską, lecz nienależących do UE, którzy będą chcieli wjechać do polskiej strefy przygranicznej bez wiz. Pozwoli im na to specjalne zezwolenie, jednak dopiero gdy ich kraj zawrze umowy o małym ruchu granicznym z Polską.
Uporządkowano także przepisy dotyczące wjazdu do Polski, wiz jednolitych i krajowych. Na uwagę zasługuje propozycja znowelizowania ustawy o Straży Granicznej. Ma ona uzyskać prawo do kontroli legalności pracy wykonywanej przez cudzoziemców.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA