fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Osoba rozwiedziona ma prawo do renty rodzinnej

Uzyskanie alimentów na podstawie wyroku sądowego lub ugody zawartej przed sądem gwarantuje byłej żonie prawo do renty rodzinnej po śmierci byłego męża
Wyrok rozwodowy, który przypieczętował moje rozstanie z mężem, zapadł w 2005 r. Sąd przyznał, oprócz alimentów na dwoje dzieci, także alimenty dla mnie. Mąż zmarł nagle w marcu 2007 r. Od ponad roku jestem bez pracy. Czy w tej sytuacji należy mi się renta z ZUS?
Tak, jeśli czytelniczka spełnia jednocześnie inne warunki przewidziane w art. 70 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od których zależy prawo do renty rodzinnej. Warunkują one także prawo do renty żony pozostającej z mężem w separacji oraz żony, która z innych względów nie pozostawała z mężem we wspólności majątkowej. Także w ich wypadku renta rodzinna wchodzi w rachubę tylko wówczas, gdy miały prawo do alimentów od zmarłego męża ustalone w wyroku sądowym albo ugodzie sądowej.
Warunki uzyskania tego świadczenia są dla nich takie same jak w odniesieniu do wdowy, która pozostawała z mężem we wspólności majątkowej. Tak więc ma ona prawo do renty rodzinnej, jeśli:
- w chwili śmierci męża (byłego męża) osiągnęła 50. rok życia lub była niezdolna do pracy,
- wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu (byłym mężu), które nie osiągnęło 16 lat, a jeśli kształci się w szkole – 18 lat, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy uprawionym do renty rodzinnej,
- osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża (byłego męża), nie późnej jednak niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci lub zaprzestania wychowywania dzieci, o których mowa wyżej.
Rozwiedziona niespełniająca tych warunków, choćby nie miała środków do życia, nie może liczyć na okresową rentę rodzinną, bo ta możliwość dotyczy tylko wdowy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA