Stanowisko Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy z 16 października 2007 r.(GNP-302-4560-464/07/PE) w sprawie czasu pracy kierowców

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców (DzU z 2004 r. nr 92, poz. 879) ustawa określa m.in. czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Jednocześnie art. 2 pkt 2 ustawy wskazuje, że definicja legalna przewozu drogowego stosowana na użytek ustawy znajduje się w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie ze znajdującym się tam art. 4 lit. a [b]przewóz drogowy oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub w części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używany do przewozu osób lub rzeczy.Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców znajdą zatem zastosowanie do wszystkich kierowców zatrudnionych w formule stosunku pracy odbywających taką podróż.[/b]Nie znajdą do nich zastosowania przewidziane w rozporządzaniu wyłączenia przedmiotowe przewidziane w rozporządzeniu, dotyczące m.in. przewozu drogowego rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łąc...
Źródło: Główny Inspektorat Pracy

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL