fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

WSA odrzuca skargi niepowołanych sędziów. HFPC złoży skargę kasacyjną

PAP, Wojciech Pacewicz
Helsińska Fundacja Praw Człowieka złoży skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie sędziów niepowołanych na stanowiska przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Przypomnijmy, iż w czerwcu prezydent Andrzej Duda odmówił nominacji dziesięciu sędziom spośród trzynastu zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa. Dziewięć z nich starało się o awans do sądu wyżej instancji, a jedna o urząd sędziego sądu rejonowego. Odmowa nie została uzasadniona.

Trzech sędziów, którym prezydent Duda odmówił nominacji, najpierw złożyli w Kancelarii Prezydenta wniosek o usunięcie naruszenia prawa. Jednak wobec bezskuteczności tego wezwania skierowali skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

WSA odrzucił jednak wszystkie skargi i wskazał, że kompetencja prezydenta do powoływania sędziów ma charakter dyskrecjonalny i nie podlega kontroli sądowej. Odwołał się m.in. do postanowienia NSA z 2012 r., wydanego na kanwie podobnej sprawy, dotyczącej odmowy powołania sędziego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka planuje zaskarżyć to orzeczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. – W skardze kasacyjnej zamierzamy podnieść m.in., że WSA pozbawił nas możliwości efektywnego uczestniczenia w postępowaniu. Był to skutek tego, że postanowienie o dopuszczeniu Fundacji do udziału w postępowaniu doręczono nam dopiero 29 grudnia – a więc w dniu wydania postanowienia o odrzuceniu skarg. Choć wskazywaliśmy, że zamierzamy przedstawić stanowisko w sprawie, w ten sposób sąd uniemożliwił jego przedłożenie – tłumaczy Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC.

Fundacja nie zgadza się też z meritum orzeczenia. – Nie można zgodzić się ze stanowiskiem WSA, że kompetencja prezydenta do powoływania sędziów ma charakter zupełnie uznaniowy. Prowadziłoby to do podważenia niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów; prezydent mógłby wywierać polityczną presję na sędziach, blokując ich awans. Ponadto, w państwie praworządnym żaden organ oddziałujący na status prawny jednostki nie może działać w sposób arbitralny, niepodlegający żadnej kontroli zewnętrznej – podkreśla Marcin Szwed.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA