Transakcje z własnym oddziałem bez specjalnych wymogów

Szacowanie. Obowiązek przygotowania szczegółowej dokumentacji dotyczy transakcji między powiązanymi, ale odrębnymi podmiotami. Nie trzeba jej robić, gdy wszystko dzieje się w ramach jednego przedsiębiorstwa
Nieprecyzyjna konstrukcja art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) mówiącego o dokumentacji podatkowej powoduje w praktyce wiele trudności. Szczególnie w sytuacjach mniej typowych, jak transakcje podatkowej grupy kapitałowej czy też między przedsiębiorstwem a jego oddziałem.Czy podatkowa grupa kapitałowa musi tworzyć szczególną dokumentację podatkową? Art. 11 ust. 8 ustawy o CIT wyraźnie mówi, że szacowanie dochodu nie może mieć miejsca w odniesieniu do świadczeń pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową. W związku z tym wydaje się, że obowiązek dokumentacyjny nie dotyczy spółek wchodzących w jej skład, w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz grupy.Trzeba jednak podkreślić, że obowiązek ten istnieje w zakresie transakcji zawieranych przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową z podmiotami powiązanymi niebędącymi jej członkami (oczywiście jeśli są spełnione przesłanki tworzenia takiej dokumen...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL