Konflikt na Ukrainie

Ukraina legalizuje broń

Rewolwer (Stalker 2.5) typu flobert
YouTube
Ukraińscy parlamentarzyści mają przegłosować projekt ustawy, która znacząco ułatwi procedurę uzyskania pozwolenia na posiadanie broni palnej.
- Każdy człowiek powinien mieć prawo do obrony swojej własności prywatnej, łącznie z użyciem broni palnej. Ustawa powinna precyzyjnie określić czym jest własność prywatna. Przekazałem swoje propozycje do Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej, zostały one zaakceptowane również przez prezydenta – powiedział w rozmowie z „Głosem Ukrainy" (gazeta parlamentarna) ukraiński prokurator generalny Wiktor Szokin. – Mam nadzieje, że zostanie przyjęta ustawa dotycząca broni oraz jej rejestracji, określająca procedurę jej nabycia i wszelkich formalności, którymi zajmuje się MSW – doda.
Jeszcze w grudniu grupa ukraińskich deputowanych zarejestrowała projekt ustawy, zgodnie z którym procedura uzyskania pozwolenia na broń ma zostać uproszczona. Miałby również zostać powołany specjalny urząd, który miałby prowadzić ewidencję broni na Ukrainie. Zgodnie z tym projektem o zezwolenie na posiadanie broni gładkolufowej, będą mogły ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat (obecnie o pozwolenie na broń można starać się od 21. roku życia). Z kolei broń gwintowaną będzie można posiadać po ukończeniu 21 lat. Natomiast broń pneumatyczną oraz broń typu „Flobert" z kalibrem do 4,5 mm, będzie można nadal posiadać bez zezwolenia po ukończeniu 16. roku życia. Obecnie na Ukrainie oraz na Litwie, w Czechach i na Słowacji broń typu „Flobert" jest legalna. Zezwolenie na broń na Ukrainie będą wydawały „organy władzy wykonawczej" właściwe ze względu na miejsce zameldowania ubiegającego się o te pozwolenie. Jeżeli wcześniej procedura ta mogła trwać nawet kilka tygodni, a nawet miesięcy, to dziś odpowiedni urząd (przeważnie MSW) będzie miał pięć dni by wydać decyzję. Według nowego projektu ustawy decyzja negatywna może zapaść jedynie w przypadku, jeżeli osoba nie spełniła wymogów formalnych (wiek, niekaralność, zaświadczenie po ukończeniu szkolenia dotyczącego korzystania z broni i pierwszej pomocy medycznej, zaświadczenie medyczne, łącznie z opinią psychiatry oraz potwierdzenie opłat urzędowych).
Projekt nowej ustawy przewiduje również zmiany w kodeksie karnym Ukrainy. Na mocy tych zmian osoba posiadająca zezwolenia na broń będzie mogła „bez żadnych konsekwencji prawnych używać jej w obronie własnej oraz w obronie swoje własności prywatnej niezależnie od obrażeń jakie odniósł napastnik". Do tego posiadacz broni będzie mógł ją wyciągnąć i odbezpieczyć w sytuacji, która według niego „stanowi pretekst do użycia broni". Obecnie, według najnowszych danych MSW, ponad 870 tysięcy Ukraińców posiada broń a liczba ta ciągle rośnie. Według Ukraińskiego Stowarzyszenia Posiadaczy Broni na Ukrainie zarejestrowane jest ponad 2 mln sztuk broni, a ponad 3,5 mln sztuk broni funkcjonuje w szarej strefie.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL