fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane gospodarcze

Bardzo słabe produkcja i sprzedaż detaliczna

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski Krzysztof Skłodowski
Zarówno sprzedaż przemysłu jak i sprzedaż w sklepach w kwietniu okazały się znacznie niższe od oczekiwań analityków.

W kwietniu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,3 proc. w porównaniu z kwietniem ub. roku, wobec wzrostu o 8,7 proc. w marcu – podał GUS. Mediana oczekiwań rynkowych wynosiła zaś 5,5 proc. wzrostu.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,7 proc. wyższym rok wcześniej.

W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 13,2 proc., pojazdów samochodowych – o 10,6 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 9 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz mebli – po 5,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,8 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji artykułów spożywczych – o 7,2 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,0 proc. oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,9 proc.

Słaby początek II kwartału widać także w danych o sprzedaży detalicznej. Jak podał GUS, sprzedaż w sklepach wzrosła realnie w kwietniu o 1,5 proc., a w cenach bieżących – spadła o 1,5 proc. Ekonomiści oczekiwali wzrostu o 1 proc.

Jak podaje GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu br. była wyższa niż przed rokiem w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost odnotowano w jednostkach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 5,7 proc.) oraz w podmiotach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 4,4 proc. wobec 10,2 proc. przed rokiem). W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem znacznie zwiększyła się sprzedaż w grupowaniach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (o 14,8 proc.), „tekstylia, odzież, obuwie" (o 10,9 proc.) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 7,6 proc.).

Spadek sprzedaży wykazały natomiast podmioty handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 1,2 proc.), co było związane z wcześniejszą datą Świąt Wielkanocnych w tym roku. Niższą sprzedaż odnotowano również w jednostkach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 0,6 proc.) oraz w podmiotach z grupy „pozostałe" (o 8,1 proc.).

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA