fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Jak uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca w Polsce

W 2014 r. wystawiono ponad 43 tys. zezwoleń na pracę w Polsce
123RF
Od maja łatwiej uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca. Student bez takiej zgody może już pracować przez cały rok. Nadal trzeba pytać urząd o Polaków posiadających wymagane kwalifikacje.

Z początkiem maja weszły w życie dwa nowe rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej regulujące zasady zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Pierwsze z 21 kwietnia 2015 r., które obowiązuje od 1 maja, reguluje przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (DzU z 29 kwietnia 2015 r., poz. 588). Drugie z 1 kwietnia 2015 r. dotyczy zasad wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (DzU z 17 kwietnia 2015 r., poz. 543). Weszło ono w życie dzień później i obowiązuje od 2 maja.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w procedurze sprowadzania do pracy w Polsce osób z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji czy Armenii bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia na ich pracę na maksymalnie sześć miesięcy nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Są one niewielkie, ale to i tak dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy coraz chętniej korzystają z pomocy pracowników ze wschodu. W 2014 r. urzędy pracy zarejestrowały 387 398 oświadczeń polskich firm o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Najczęściej chodziło o proste prace w rolnictwie i budownictwie. Liczba tych oświadczeń w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o przeszło 150 tysięcy.

Żak przez cały rok

W myśl rozporządzenia z 21 kwietnia 2015 r. łatwiej będzie pracować także studentom z zagranicy. Obowiązujące przed 1 maja przepisy pozwalały im na pracę bez zezwolenia w miesiącach letnich. Obecnie zgodnie z § 1 ust. 10 rozporządzenia, cudzoziemcy będący studentami studiów stacjonarnych odbywanych w Polsce lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w Polsce mogą pracować w kraju bez zezwolenia przez cały rok. A studentów z zagranicy przybywa w przyspieszonym tempie. Z danych GUS wynika, że obecnie nad Wisłą kształci się przeszło 46 tys. cudzoziemców (o 10 tys. więcej niż rok wcześniej), z czego 15, 5 tys. to studenci rozpoczynający naukę. Najwięcej – bo przeszło 24 tys. – jest na naszych uczelniach Ukraińców.

O tym, że polscy przedsiębiorcy są zainteresowani zatrudnieniem takich osób, świadczy wydana ostatnio interpretacja ZUS. Pracodawca zapytał urzędników Zakładu, czy studenta z Ukrainy dotyczą takie same zasady zwolnienia z obowiązku zapłaty składek co polskiego studenta w razie zatrudnienia go na umowie-zleceniu. ZUS w interpretacji wydanej 20 kwietnia 2015 r. (DI/ 100000/43/232/2015) potwierdził, że taki cudzoziemiec jest traktowany jak każdy inny student, bez względu na obywatelstwo.

Przy dłuższej pracy

W myśl rozporządzenia z 1 kwietnia 2015 r. zmienią się procedury uzyskiwania zgody na pracę cudzoziemców nieobjętych preferencjami lub gdy takie zatrudnienie miałoby przekroczyć sześć miesięcy w ciągu roku. Na podstawie zezwoleń pracuje w Polsce sporo osób z zagranicy. W ubiegłym roku wystawiono ich przeszło 43 tysiące. Prym również wiodą Ukraińcy, których w zeszłym roku pracowało w kraju na podstawie zezwolenia ponad 10 tys.

Wśród najbardziej popularnych zawodów, dla których wydawano zezwolenia w 2014 r., znalazły się pomoc domowa, przedstawiciele handlowi, kierowcy samochodu ciężarowego, kierowcy ciągnika siodłowego, kucharze, tynkarze, pracownicy do prac prostych gdzie indziej niesklasyfikowani, robotnicy budowlani, opiekunki domowe, rzeźnicy-wędliniarze oraz spawacze.

Nowość w procedurze wystawiania zezwoleń od 2 maja 2015 r. polega na tym, że powiatowy urząd pracy po tym, jak sprawdzi, że na stanowisko, które ma zostać obsadzone przez pracownika z zagranicy, nie ma odpowiednich kandydatów w Polsce, nadal może skierować do takiego pracodawcy kandydatów o zbliżonych kwalifikacjach. Na szczęście będzie to mogło się wydarzyć jedynie w uzgodnieniu z tym pracodawcą.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA