fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Komornicy chcą odzyskać nienależnie zapłacony VAT

123RF
Można się ubiegać o zwrot VAT uiszczonego od sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE daje możliwość złożenia wniosku o wznowienie zakończonego już postępowania podatkowego. Zachęca do tego Krajowa Rada Komornicza. Na swojej stronie internetowej zamieściła komunikat dotyczący wyroku Trybunału z 26 marca (sygn. C-499/13).

Rozpatrywał on sprawę komornika, który przeprowadził egzekucję nieruchomości. Nabyto ją za prawie 1,5 mln zł. Pieniądze zostały wpłacone na rachunek sądu. Komornik wystąpił o przekazanie kwoty odpowiadającej VAT, aby jako płatnik mógł go odprowadzić do urzędu skarbowego. Sąd przelał środki dopiero po uprawomocnieniu się planu podziału, a skarbówka uznała, że komornik nie wpłacił podatku w ustawowym terminie.

Z polskich regulacji wynika, że sam komornik nie jest osobą zobligowaną do zapłaty VAT. Jest on jedynie zobowiązany, za pomocą środków dłużnika, do zapłaty podatku należnego od niego. Zdaniem TS UE taka konstrukcja nie narusza dyrektywy, jeżeli działający z należytą starannością komornik może ten obowiązek faktycznie spełnić. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy komornik ma narzędzia prawne do wykonania ciążącego na nim obowiązku pobrania i wpłacenia VAT od sprzedaży towaru przeprowadzonej w trybie egzekucji w terminie, jeżeli postępuje prawidłowo i zgodnie z prawem.

Krajowa Rada Komornicza uważa, że wyrok Trybunału daje możliwość dochodzenia zwrotu kwot, które zostały wymierzone z tytułu wadliwego wywiązania się z obowiązków płatników. W tym celu trzeba doprowadzić do wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji orzekającej o odpowiedzialności komornika jako płatnika VAT. Taką możliwość stwarza art. 240 § 1 pkt 11 ordynacji podatkowej. Przepis ten mówi, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie unijnego Trybunału ma wpływ na jej treść. Komornicy, którzy chcą skorzystać z tego prawa, będą musieli wykazać, że nie mieli faktycznie instrumentów prawnych umożliwiających im wykonanie obowiązku czy to pobrania podatku, czy też jego terminowego wpłacenia na rachunek urzędu.

Wniosek o wznowienie postępowania należy wnieść w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia TS UE w Dzienniku Urzędowym UE.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA