Zakupu środka trwałego z dotacji nie można ująć w kosztach całości odpisów amortyzacyjnych

Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorcy nabywają składniki majątku wykorzystywane w swoich firmach
123RF
W przypadku zakupu środka trwałego z bezzwrotnego dofinansowania przedsiębiorca nie może ująć w kosztach całości odpisów amortyzacyjnych.

Istnieje wiele sposobów na dofinansowanie zakupu nowych składników majątku przedsiębiorstwa. Różne możliwości dają programy oferujące dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, m.in. program operacyjny „Inteligentny rozwój" czy lokalne programy operacyjne. Przygotowanie wniosku o dotację oraz wypełnienie wszelkich formalności związanych z jej rozliczeniem nie są jedynymi obowiązkami przedsiębiorcy. Powinien on również uwzględnić fakt otrzymania dotacji w rozliczeniach podatkowych firmy.

Przychód, ale zwolniony

W podatku dochodowym od osób prawnych przychodem są w szczególności otrzymane pieniądze lub wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych rzeczy lub praw i innych świadczeń, niezależnie od tego, czy zostały otrzymane nieodpłatnie czy częściowo odpłatnie. W art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT ustawodawca przewidział jednak zwolnienie z podatku. Otrzymaną kwotę dotacji przedsiębiorca powinien zatem wyka...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL