fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Podatkowa księga przychodów i rozchodów dla rolników

Fotorzepa, Robert Wójcik
W podatkowej księdze przychodów i rozchodów przeznaczonej dla rolników nie ma kolumn służących do wpisania danych kontrahenta i rodzaju zdarzenia gospodarczego.

Prowadzę biuro rachunkowe. Większość moich klientów to osoby fizyczne – przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. W ostatnim czasie zgłosił się do mnie rolnik prowadzący działalność gospodarczą, który chce, abym prowadziła mu podatkową księgę przychodów i rozchodów w sposób przewidziany dla rolników-przedsiębiorców. We wzorze tej księgi nie widzę kolumn: „Dane kontrahenta" i „Opis zdarzenia gospodarczego". Czy to oznacza, że prowadząc księgę w sposób właściwy dla rolników, nie wpisuje się danych kontrahenta i nie opisuje zdarzenia gospodarczego? – pyta czytelniczka.

Z objaśnień do podatkowej księgi przychodów o rozchodów wynika, że prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów (według zasad ogólnych), w kolumnie 6 „Opis zdarzenia gospodarczego" należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków. Określenie to powinno zwięźle oddawać istotę zdarzenia gospodarczego, np. zakup blachy, zapłata za niklowanie obręczy, wypłata wynagrodzeń. (...). Dotyczy to również sytuacji, gdy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zostało zlecone biuru rachunkowemu.

Przykład

Obok działalności rolniczej rolnik świadczy usługi stolarskie. 2 marca 2015 r. wykonał balustradę dla ABC sp. z o.o. z Płońska. Sprzedaż udokumentował fakturą z tego samego dnia nr 4/03/2015 na kwotę 2000 zł (bez VAT, gdyż korzysta ze zwolnienia podmiotowego). Prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów według zasad ogólnych, zaewidencjonowałby tę czynność w następujący sposób:

Gdy rolnik stosuje podatkową księgę przychodów i rozchodów przewidzianą dla rolników prowadzących działalność gospodarczą, to nie musi w niej zamieszczać danych kontrahenta i opisu zdarzenia gospodarczego. Wzór tej księgi nie zawiera kolumn przewidzianych dla tych danych. Dotyczy to również sytuacji, gdy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów rolnik zlecił biuru rachunkowemu.

Przykład

Załóżmy, że rolnik z poprzedniego przykładu prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów w wersji przewidzianej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą. Zapisy w marcu będą następujące:

Uwaga! Nie każdy rolnik prowadzący działalność gospodarczą może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów według uproszczonych zasad

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z uproszczenia mogą skorzystać rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym. Pozostali rolnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów według zasad ogólnych.

—Marcin Szymankiewicz , doradca podatkowy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA