Nowy właściciel zaskarży uchwałę o zagospodarowaniu

www.sxc.hu
Skargę na uchwałę rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść nie tylko osoba, która była właścicielem nieruchomości w dacie wejścia w życie tej uchwały. Z takiego uprawnienia może skorzystać także nowy właściciel nieruchomości, jeżeli uchwała narusza jego interes prawny. Może to jednak zrobić, tylko jeśli uchwały nie zaskarżył poprzedni właściciel działki.
Problem

Po nabyciu nieruchomości nowy właściciel doszedł do przekonania, że postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naruszają jego interes prawny. Uchwała rady gminy w sprawie tego planu weszła w życie, zanim kupił on nieruchomość. Czy może on skutecznie kwestionować postanowienia obowiązującej uchwały?

Co mówią przepisy

W art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) przewidziano, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Regulacji tej nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i oddalił skargę.

Skargę na uchwałę lub zarządzenie można wnieść do sądu w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy wyrażą na to pisemną zgodę. W s...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL