fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Pełnomocnictwo procesowe udzielone kancelarii prawnej to informacja publiczna

www.sxc.hu
Pełnomocnictwo procesowe udzielone kancelarii prawnej udzielone przez prezydenta miasta to informacja publiczna – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Pewna kobieta zwróciła się do Prezydenta Miasta S. o przesłanie jej w ramach informacji publicznej odpisu pełnomocnictwa procesowego udzielonego kancelarii prawnej z Poznania w sprawie przeciwko spadkobiercom rodziny L.

W związku z tym, iż w ciągu 14 dni prezydent nie podjął żadnych działań, obywatelka wniosła skargę do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Prezydent w odpowiedzi na skargę tłumaczył, że po wnikliwej analizie oraz konsultacjach przesłanego pisma stwierdził, iż wniosek nie stanowi wniosku o udostępnienie informacji publicznej, jak również, że same pełnomocnictwa nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy, gdyż stanowią tylko narzędzie w wykonywaniu obowiązków nałożonych w przepisach prawa.

Rozpatrujący skargę obywatelki Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt II SAB/Łd 171/14) nie miał wątpliwości co do dwóch kwestii o kluczowym znaczeniu dla opisywanej sprawie. Po pierwsze Prezydent Miasta S. będąc organem gminy jest jednocześnie organem władzy publicznej, a po drugie – niezależnie od uregulowań ustawy o dostępie do informacji publicznej – działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Przy czym, jak podkreślono, jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

Sąd stwierdził, iż toczenie sporu sądowego przez organ gminy (bez względu na to czy pod stronie powodowej, pozwanej, czy jako uczestnik postępowania) jest ze swej istoty wykonywaniem zadania publicznego, a zatem dokument pełnomocnictwa udzielonego przez organ gminy do zastępowania w reprezentowaniu gminy w określonej sprawie sądowej służy do realizacji prawem powierzonych temu organowi. – Tym samym stanowi informację o sprawach publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. w związku z art. 6 ust. 3 pkt 3a tejże ustawy – wskazał WSA.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA