fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Spór o nazwę ulicy w Sochaczewie

Mieszkańcy Sochaczewa już dawno pogubili się w tym jak się nazywa ulica przy której położony jest m.in. Urząd Skarbowy: Karola Świerczewskiego, czy Władysława Grabskiego

Nie wiedzą tego również ani mapy GPS, które podają za właściwą albo jedną albo drugą nazwę, ani urzędy. O ile bowiem Urząd Skarbowy w Sochaczewie podaje na swojej stronie internetowej adres ul. Władysława Grabskiego, o tyle starosta rejestrując pojazdy mieszkańców tej ulicy wpisuje w nich adres Karola Świerczewskiego.

Sprawy nie wyjaśnia także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lutego 2015 r., w którym to sąd potwierdził, że uchwała rady miejskiej w Sochaczewie w 20 czerwca 2012 r. zmieniającą nazwę ulicy z Karola Świerczewskiego na Władysława Grabskiego, została podjęta zgodnie z prawem i jest ważna (sygn. II OSK 1565/13).

W swoim orzeczeniu NSA podkreślił, że projekt zmiany nazwy ulicy z Karola Świerczewskiego na Władysława Grabskiego został poddany przez władze Sochaczewa konsultacjom społecznym. W ich trakcie okazało się, że większość osób zamieszkujących przy przedmiotowej ulicy nie wyraziło sprzeciwu. Natomiast propozycję zmiany nazwy zaaprobowała położona przy tejże ulicy instytucja państwowa (Urząd Skarbowy) oraz tej mieszkańcy. NSA zwrócił także uwagę na fakt, że rada miejska w Sochaczewie poddała – na sesji, na której uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy miała zostać podjęta – pod rozwagę koszty jakie zostaną poniesione przez społeczność lokalną w związku ze zmianą nazwy ulicy, a w szczególności to, że wielu mieszkańców tej ulicy już od lat posługiwało się adresem: Władysława Grabskiego, dokonało zmiany dokumentów.

Wszystko dlatego, że uchwała rady miejskiej w Sochaczewie z 20 czerwca 2012 r. zmieniająca nazwę ulicy z Karola Świerczewskiego na Władysława Grabskiego nie była pierwszą.

Pierwszy raz rada miejska w Sochaczewie nazwę tej ulicy (z Karola Świerczewskiego na Władysława Grabskiego) zmieniła uchwałą z 24 listopada 2009 r. Ta jednak została zaskarżona przez Izabelę Kruczyk – Grabiec i jej małżonka Jana Grabca prowadzących przy przedmiotowej ulicy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 29 maja 2012 r. (sygn. II OSK 631/12) stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w Sochaczewie z 24 listopada 2004 r.

Po wyroku NSA z 29 maja 2012 r. (sygn. II OSK 631/12) ulica powróciła do swojej starej nazwy – Karola Świerczewskiego. Nie na długo jednak, bo nową uchwałę zmieniającą nazwę z Karola Świerczewskiego na Władysława Grabskiego rada miejska podjęła już 20 czerwca 2012 r. I tą właśnie uchwałą zajmował się 13 lutego 2015 r. NSA.

Skarżącymi w sprawie byli ponownie małżonkowie Kruczyk – Grabiec. Ponownie główną przyczyną skargi były wysokie koszty, jakie dla małżonków Kruczyk – Grabiec zmiana nazwy ulicy pociągała. Ze względu na specyficzny rodzaj działalności, który prowadzą małżonkowie podliczyli je na 43 tys. zł.

¬ Najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie ustawy dekomunizacyjnej, której projekt od kilku lat leży w Sejmie – mówi Izabella Kruczyk Grabiec. ¬ W projekcie tym zapisano, że koszty związane ze zmianą nazwy ulicy z patrona komunistycznego na niekomunistycznego ponosi Skarb Państwa – dodaje.

Nie oznacza to jednak, że ulica w Sochaczewie i po wyroku NSA z 12 lutego 2015 r. nosi obecnie nazwę Władysława Grabskiego.

A to dlatego, że uchwałą z 5 marca 2013 r. rada miejska w Sochaczewie uchyliła uchwałę z 20 czerwca 2012 r. zmieniającą nazwę ulicy z Karola Świerczewskiego na Władysława Grabskiego.

Wychodzi więc na to, że obecnie patronem ulicy jest generał Karol Świerczewski.

I tak będzie do czasu, w którym radni miasta Sochaczew nie podejmą kolejnej uchwały zmieniającej jej nazwę na Władysława Grabskiego, lub jakąkolwiek inną.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA