fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Czy muszę ubezpieczyć imprezę masową

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Zamierzam zorganizować imprezę sylwestrową na świeżym powietrzu, połączoną z ogniskiem oraz koncertem. Czy odpowiadam za szkody wyrządzone uczestnikom tej imprezy? Czy zakup ubezpieczenia jest obowiązkowy?

Organizatorzy imprez masowych odpowiadają za szkody wyrządzone uczestnikom. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC ciąży tylko na organizatorach płatnych imprez i powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. W pozostałych przypadkach polisy są dobrowolne.

Polisa chroni od szkód wyrządzonych w następstwie działania czy zaniechania organizatora. Między tym działaniem czy zaniechaniem a szkodą musi być związek przyczynowy, np. gdy szkoda powstała na skutek zaniedbań w zapewnieniu bezpieczeństwa. Zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest szeroki, ponieważ obejmuje praktycznie wszystkie szkody wyrządzone uczestnikom imprezy w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego. Polisa obowiązkowa nie obejmuje szkód wyrządzonych wykonawcom czy innych osobom zaangażowanym w organizację imprezy ani wyrządzone przez uczestników sobie nawzajem.

O tym, czy impreza ma charakter masowy, decyduje ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (DzU nr 62, poz. 504 ze zm.). Impreza masowa, według przepisów, to odpłatna impreza artystyczno-rozrywkowa, która ma się odbywać na stadionie lub w innym miejscu poza budynkiem, w którym liczba miejsc przekracza tysiąc osób. Jeśli impreza odbywa się w hali lub innym budynku umożliwiającym jej przeprowadzenie, liczba uczestników musi wynosić nie mniej niż 500 osób. Charakteru imprez masowych nie mają festyny czy zabawy nieodpłatne. Zatem w  opisanym przypadku obowiązek wykupienia polisy zależy od tego, na ile osób przewidziana jest impreza, oraz czy uczestnictwo w niej będzie odpłatne.

W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego minimalna suma gwarancyjna zależy od rodzaju i miejsca imprezy, liczby uczestników oraz poziomu ryzyka – przy podwyższonym ryzyku minimalna suma gwarancyjna jest wyższa.

W przypadku organizacji imprez, które nie mają charakteru imprez masowych w rozumieniu przepisów, zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest dobrowolne. Wtedy umowę zawiera się na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) wybranego zakładu ubezpieczeń. Sumę gwarancyjną określa ubezpieczający, który może też wpływać na zakres ochrony.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA