fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Informacje o wspólnocie mieszkaniowej są publiczne

www.sxc.hu
Komunalna spółka musi udostępnić osobie postronnej protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli część lokali w budynku jest własnością gminy.

Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Trafiła do niego skarga na zarządcę jednej ze wspólnot mieszkaniowych. Skarżący żądał udostępnienia kserokopii protokołu z zebrania rocznego właścicieli nieruchomości wraz z załącznikami, w tym treścią uchwał oraz listą obecności.

Według niego prawo do stawiania tego typu żądań daje mu ustawa o dostępie do informacji publicznej. Wspólnotą zarządza bowiem komunalna spółka w całości należąca do gminy. Większość zaś lokali w budynku stanowi własność komunalną. Zgodnie zaś ze wspomnianą ustawą informacje publiczne mają obowiązek udostępnić również inne podmioty wykonujące zadania publiczne: w tym osoby prawne samorządu terytorialnego.

Skarżący tłumaczył też, że wspomnianych dokumentów potrzebuje, ponieważ wszedł w konflikt ze wspólnotą. Chodzi konkretnie o szopę, której jest współwłaścicielem. Drugim jest wspólnota. Ta chce ją rozebrać bez pytania skarżącego o zgodę. W związku z tym zażądała od niego jej opróżnienia. Decyzja w tej sprawie zapadła na zebraniu, z którego właśnie chce uzyskać kopię protokołu. Dwukrotnie zwrócił się w tej sprawie do spółki komunalnej, a ta dwukrotnie mu odmówiła.

Dane dotyczące właścicieli nie zawsze mają charakter czysto prywatny

Zarządca nieruchomości argumentował przed sądem, że wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem niepublicznym. Nie może więc udostępnić tego typu informacji. Nie ma bowiem ku temu podstawy prawnej.

Poznański WSA skargę jednak uwzględnił. Jak stwierdził, w spółce zarządzającej gmina ma 100 proc. udziałów. Gdy zaś chodzi o wspólnotę mieszkaniową, posiada ona tylko jeden wyodrębniony lokal użytkowy, którego właścicielem jest spółdzielnia. Pozostałe lokale są własnością gminy. Oznacza to, że komunalna spółka zarządza mieniem gminnym, a decyzja o ewentualnej rozbiórce szopy dotyczy mienia gminnego, a nie prywatnego.

Z tych powodów, według sądu, protokół roczny z zebrania wspólnoty w zakresie, w jakim dotyczy zarządzania majątkiem publicznym, stanowi informację publiczną. Dotyczy to także uchwał podjętych na tym zebraniu oraz listy obecności. Pod warunkiem jednak, że udostępnienie tych dokumentów nie naruszy prywatności osób fizycznych.

Choć WSA uznał, że spółka nie dopuściła się rażącego naruszenia prawa, to jego zdaniem  powinna, kierując się wskazówkami sądu, uwzględnić wniosek zainteresowanego. Oznacza to, że powinna udostępnić odpowiednio przetworzone dokumenty skarżącemu współwłaścicielowi szopy.

sygnatura akt IV SAB/Po 53/14

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA