fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Ministrowie lekceważą Komisję Wspólną

www.sxc.hu
Ministrowie coraz częściej wydają rozporządzenia bez konsultowania ich projektów ze stroną samorządową.
Samorządowcy coraz częściej zwracają uwagę na pomijanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) w procesie legislacyjnym. Chodzi nie tylko o praktyki polegające na kierowaniu do Sejmu jako poselskich projektów opracowywanych w ministerialnych gabinetach, ale także  o podpisywanie przez ministrów rozporządzeń bez konsultowania ich projektów z KWRiST.
– Tak było np. z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – mówi Marek Wójcik, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. – Strona samorządowa, głównie przedstawiciele województw, przekazała wiele uwag do tego projektu, tymczasem minister podpisał rozporządzenie bez jakiegokolwiek odniesienia się do nich – dodaje.
Zgodnie z ustawą regulującą pracę Komisji  ma ona miesiąc na wydanie opinii o projekcie aktu prawnego. Bez niej rozporządzenie nie powinno być podpisane przez ministra, a projekt ustawy przesłany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Jak wyjaśnia Marek Wójcik, lekceważenie samorządów zdarza się dość często.
– W 2013 r. minister zdrowia podpisał trzy rozporządzenia bez konsultacji ich projektów z KWRiST.
Podobnie postępował minister sprawiedliwości czy minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.
– Dlatego właśnie wystąpiłem do współprzewodniczącego KWRiST ze strony rządowej o interwencję w tej sprawie, aby takie postępowanie nie stało się powszechną praktyką – dodaje Marek Wójcik.
Zdarza się również, że rząd zmienia to, co zostało ustalone ze stroną samorządową. Dobrym przykładem jest tutaj  projekt ustawy o aktach stanu cywilnego, który KWRiST opiniowała w czerwcu.
– Komisja projekt ten zaopiniowała pozytywnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że do oceny skutków regulacji wpisany zostanie obowiązek monitorowania skutków finansowych wynikających z wdrażania ustawą rozwiązań teleinformatycznych – mówi Tomasz Fijołek, zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich. – Ustalenia były takie, że po dwóch latach funkcjonowania ustawy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wystąpi do ministra finansów z wnioskiem o modyfikację kwot dotacji na to zadanie zlecone. Tymczasem Rada Ministrów odstąpiła od tego ustalenia. Skierowała do parlamentu projekt z  informacją, że opinia Komisji była pozytywna i bez żadnych warunków – mówi Tomasz Fijołek.
Rząd ponadto coraz częściej wnosi do Sejmu swoje projekty jako poselskie. Taka praktyka pozwala ominąć w procesie legislacyjnym Komisję Wspólną. Tak było w przypadku ostatniej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, który został uchwalony bez stanowiska strony samorządowej.

ZADANIA KOMISJI WSPÓLNEJ

Forum wypracowywania stanowisk
Do zadań Komisji Wspólnej należy w szczególności:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA